Hermánszeg Község Önkormányzata

Gazdasági helyzet

A rendszerváltozás előtt a legfőbb munkaadó a településen az 1960-as években létrehozott MgTSz volt. Emellett a családok jövedelmük kiegészítéseként háztáji gazdaságukban jelentős állatállományt tartottak. A szövetkezet azóta megszűnt, a tagok egy része nyugdíjas lett, más részük Fehérgyarmat üzemeiben vállalt munkát. Ezzel egyidejűleg az állatállomány is minimálisra csökkent, mivel a tejcsarnokot mind a faluban, mind Szamossályiban bezárták. Jelenleg haszonállatot csak saját szükségletek kielégítésére tartanak.

A legjelentősebb munkáltató az önkormányzat, mely részt vállalt a munkanélküliség kezelésében. A munkanélküliek aránya 42 %, amely közhasznú munkák szervezésekor, illetőleg mezőgazdasági idénymunkák idején 16 %-os szintre csökken. Az önkormányzat 3 fő állandó alkalmazott mellett átlagosan 10-12 fő közhasznú munkást foglalkoztat. A falu termőföldjei igen jó minőségűek, melyeken átlagon felüli terméshozamokat lehet elérni kedvezőtlen időjárási viszonyok között is. Jelentős területen folyik gyümölcstermesztés, elsősorban téli alma. Sajnos a piac elfordulása miatt a hagyományos almafajták ipari feldolgozásra kerülnek. Szerkezetváltásra, a régi ültetvények, újabb, versenyképesebb fajtákra való lecserélésére van szükség.


A szántóföldi növénytermesztés területén főként búzát, kukoricát, napraforgót, triticalet, árpát, zabot vetnek. A gyengébb minőségű földeken kis mértékben szálastakarmányt állítanak elő.

A faluban a Szociális Földprogramot sikerült jelentős mértékben fejleszteni. Szinte mindenfajta mezőgazdasági munkát és szállítást el tudnak a lakosok részére végezni 3 db új erőgéppel és a rendelkezésre álló munkaeszközökkel. A Szociális Földprogram telephelyeként az önkormányzat a faluban lévő konzervüzem épületét vásárolta meg és újította fel. A mezőgazdasági szolgáltató tevékenységre a mezőgazdasági kistermelők részéről mutatkozik igény.

A községben jól működik a falugondnoki szolgálat és a házigondozó szolgálat is. A falugondnoki szolgálat egy Mitsubishi haszonjárművel szállítja az óvodás- és iskolás gyermekeket a szomszédos Szamossályi oktatási intézményeibe.


A szociálisan rászorulók részére házhoz szállítja az ebédet Szamossályi Idősek Klubjának konyhájáról, kiváltják, házhoz viszik a gyógyszereket, bevásárolnak, ügyet intéznek.

Infrastrukturális helyzet: Hermánszeg minden utcája szilárd burkolatú, a járdafelújítás és a belvízelvezető árkok kiépítése, felújítása folyamatos. Vezetékes gázzal fűtenek a legtöbb házban, a gázcsonkok minden telekhez ki vannak építve. A közvilágítást 2002. év végén energiatakarékos égőkre cserélték, jól megvilágított az egész település. Az ivóvíz jó minőségű. Vezetékes telefonnal a lakások 80 %-a rendelkezik. Nyilvános telefon a Polgármesteri Hivatal előtt áll. A Művelődési Házban számítógépek, internetes hozzáférés, fax, fénymásológép szolgálják a lakosságot. A hulladékszállítás heti rendszerességgel megoldott.Az oldalon található tartalom Hermánszeg Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign